"..Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek.."
Csel. 1,8

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Egyházunk Bibliaolvasó Kalauza alapján 2011. első istentiszteletén a fent idézett jézusi igével indultunk el. Az Ő biztatása és Szentlelkének jelenléte ad számunkra bátorítást arra, hogy nekivágjunk azoknak a feladatoknak, amelyekre maga Jézus ad megbízást. Az Ő küldetésében igyekszünk járni és megmaradni, ellátni megbízatásunkat ebben a világban. Ehhez szervesen hozzátartozik az, hogy önmagunkról szeretnénk minden "ajtót nyitó" számára alapvető tájékoztatást adni. Így készült el, hosszú vajúdás nyomán, ez a most megújított honlap. A gyülekezet lelkészeként nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki érdeklődik egyházközségünk élete iránt. Igyekszünk a tőlünk telhető módon minél részletesebb tájékoztatást adni arról, hogy mi történik közösségünk életében. Kik vagyunk, milyen kérdések foglalkoztatnak, illetve milyen konkrét terveink vannak, akár ezzel az esztendővel kapcsolatban is.
Ajánlom jó szívvel ezt a fórumot mindenki számára, akár a belső körökből, akár külső érdeklődőként, hogy ebben a formában is kapcsolódjon be a közösség életébe. Reménység szerint Jézus szavai Egyházközségünk honlapjára vonatkozóan is egyfajta tanúságtétel lesz Őróla, illetve azokról, akik mai követői a Bajai Református Egyházközségben.
Bán Béla lelkipásztor